Ξ HÀNH CHÍNH CÔNG – CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN Ξ

℘———–| PCBK |———–℘

ĐĂNG KÍ MUA ĐIỆN TRỰC TUYẾN

  Hướng dẫn, thủ tục, biểu mẫu đăng kí  Xem hướng dẫn
  Cấp điện mới từ lưới điện Hạ áp                              (220/380V)  MDDSH 1,3 pha – Điện lực Thành phố Đăng kí
 MDDSH 1,3 pha – Điện lực Chợ Mới Đăng kí
 MDDSH 1,3 pha – Điện lực Ngân Sơn Đăng kí
MDDSH 1,3 pha – Điện lực Chợ Đồn Đăng kí
MDDSH 1,3 pha – Điện lực Pắc Nặm Đăng kí
  Cấp điện mới từ lưới điện Trung áp

(Cấp điện áp 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)

 Mua điện ngoài sinh hoạt (CS < 40KW) Đăng kí
 Mua điện ngoài sinh hoạt (CS ≥ 40 KW) Đăng kí
 Tách công tơ dùng chung Đăng kí
 Mua điện ngắn hạn ngoài sinh hoạt Đăng kí

~|TRA CỨU LỊCH CẮT ĐIỆN |~


~| TRA CỨU THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN |~


~| BIỂU GIÁ BÁN ĐIỆN |~