PCBK – Hồ sơ, thủ tục và biểu mẫu

I. Hồ sơ, thủ tục A. Cấp điện phục vụ mục đích sinh hoạt 1. Hồ sơ mua điện sinh hoạt (01 pha, 03 pha) từ lưới hạ áp,gồm: – Giấy đề nghị mua điện – Giấy tờ tùy thân – Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ 2. Hồ sơ mua điện sinh hoạt Read more about PCBK – Hồ sơ, thủ tục và biểu mẫu[…]